Lars Stjernstedt

Ett leende är alltid den kortaste vägen mella två människor